CONSENTIMENT COMUNICACIONS COMERCIALS

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de TIG ENVÀS I EMBALATGE S.L., per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça info@tigenvas.cat ,  indicant la paraula BAIXA.